Autodiagnostika


11.02.2015 18:51
Vzhľadom na množstvo elektroniky v dnešných automobiloch je často náročné odhaliť chybu bez diagnostického prístroja. Signalizácia chýb, ktorá upozorňuje na prítomnosť porúch v systéme, a podcenenie takýchto chýb môže mať za následok škodu väčšieho rozsahu. Tak rýchlo ako napreduje vývoj elektroniky v dnešných automobiloch, tak napreduje aj diagnostická technika pre rýchle a efektívne vyhľadávanie a odstraňovanie porúch. Diagnostiku v ART Pneu Vám urobíme aj na počkanie.